جارستان-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه کمترین آمار طلاق در کشور در ازدواج‌های دانشجویی است، گفت: در دانشگاه‌ها آموزش بیشتری در حوزه‌های ازدواج صورت می‌گیرد و این آموزش به‌طور قطع تأثیر مستقیمی در زندگی افراد دارد.

مهدی تلوری عصر امروز در همایش “ازدواج دانشجویی، فرصت‌ها و چالش‌ها” با ابراز “در مقوله گسترده و وسیع ازدواج باید در تمامی مسائل، آموزش‌های عمده‌ای برای جوانان داشته باشیم” اظهار داشت: با آموزش‌های متناسب و ویژه، دانش و بینش جوانان به‌طور حتم افزایش می‌یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سطح دانش خانواده‌ها را در مقوله ازدواج بسیار تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: با افزایش سطح دانش و بینش خانواده‌ها در مقوله ازدواج، عواقب تصمیمات در ازدواج کاهش می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه گاهی از سوی خانواده‌ها تصمیماتی برای ازدواج فرزندان گرفته می‌شود که عواقب سنگینی برای جوانان دارد خاطرنشان کرد: آثار این تصمیمات حتی در جامعه تأثیرگذار است.

تلوری با ابراز اینکه کمترین آمار طلاق در کشور در ازدواج‌های دانشجویی است تصریح کرد: در دانشگاه‌ها آموزش بیشتری در حوزه‌های ازدواج صورت می‌گیرد و این آموزش به‌طور قطع تأثیر مستقیمی در زندگی افراد دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معیارهای ازدواج در میان جوانان را ۲ دسته دانست و افزود: معیارهایی که در ازدواج به‌عنوان مانع تلقی نمی‌شوند به‌راحتی قابل حل است.

وی با اعلام اینکه ۵۷ درصد دانشجویان کشور را دختران تشکیل می‌دهند، گفت: آموزش‌های متداوم در مقوله گسترده ازدواج برای جوانان تأثیری به‌سزا در زندگی و در جامعه دارد.

تسنیم از رشت،