جارستان-به دنبال شکستگی خطوط انتقال آب ناشی از بارش برف هفته گذشته، شبکه آب شرب ۳ روستای شهرستان فومن مرمت شد.

به نقل روابط عمومی آبفار گیلان، خطوط انتقال مجتمع آبرسانی قلعه رودخان که در برف هفته گذشته دچار آسیب شده بود، مورد مرمت قرار گرفت.

برای ترمیم ۳ فقره از شکستگی هایی که در خطوط انتقال این مجتمع آبرسانی اتفاق افتاده بود، بیش از ۸۰ میلیون ریال هزینه شد. با مرمت این شکستگی ها مشکل نوسانات آب شرب ۶۰۰ خانوار مرتفع شد.

مجتمع آبرسانی قلعه رودخان، آب آشامیدنی سه روستای قلعه رودخان، فوشه و حیدرآلات را تامین می کند.

منبع تامین آب شرب این روستاها ۳ دهنه چشمه است.