جارستان- رضا صالحی امیری در گفت‌وگو با آرمان گفت: اگر مذاکرات ما به نتیجه نمی‌رسید و در حال حاضر برجام اجرایی نمی‌شد، شورای امنیت که برای فروش نفت ایران سقف یک میلیونی تعریف وحتی کشورهای دریافت‌کننده را هم مشخص کرده بود، تصمیم داشت اگر این مساله حل نشود هراز چند گاهی بیست درصد ازاین میزان فروش را کاهش دهد.
به اعتقاد من اگر برجام نبود ما به سمت وضعیت نفت دربرابرغذا و دارو می‌رفتیم.