جارستان- دادگاهی در نیجریه روز جمعه دستور آزادی فوری ‘شیخ ابراهیم زکزاکی’ رهبر شیعیان آن کشور را صادر کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های نیجریه، دادگاه عالی فدرال نیجریه دستور داد که شیخ زکزاکی هرچه زودتر آزاد شود.
ارتش نیجریه در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ رهبر شیعیان نیجریه را پس از زد وخورد خونبار با اعضای جنبش وی بازداشت کرد.
دست کم ۳۴۷ از اعضای جنبش شیخ زکزاکی در درگیری با ارتش کشته شدند.
این در حالی است که اعتراضات نهادهای حقوق بشری به رفتار غیرانسانی ارتش و نیروهای امنیتی نیجریه با شمار زیادی از شیعیان این کشور و تداوم سیاست های ضد مذهبی دولت نیجریه، شدت یافته است.
بر اساس گزارش های منتشره، اخیراً شمار کثیری از شیعیان نیجریه از وضع نامساعد رهبرشان و رفتار ضد انسانی زندانبان های نیجریه ای با وی، ابراز نارضایتی کرده بودند.
در ماه های اخیر شمار زیادی از شیعیان نیجریه در اعتراض به ممنوعیت اجتماعی و نیز پیگیری آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، در مناطق مختلف این کشور به ویژه در شهر ‘کادونا’ (مرکز ایالت کادونا) تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کردند.
رفع محدودیت ملاقات خانواده شیخ زکزاکی با وی و توجه به وضع نامناسب جسمانی رهبر شیعیان نیجریه، از دیگر مطالبات نهادهای حقوق بشری از دولت این کشور عنوان شده است.
بر اساس اعلام کارشناسان جهان تشیع، هدف ارتش نیجریه پس از دستگیری شیخ زکزاکی، نابودی حرکت اسلامی در شهرهای مختلف این کشور است.

ایرنا-