جارستان-مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان از مشاهده فروش پرندگان زنده در برخی بازارهای استان خبر داد.

محمد علی صدیق عربانی با اشاره به فروش پرندگان زنده در برخی بازارهای استان گفت:زنده فروشی پرندگان میتواند این شائبه را ایجاد کند که شکار در روزهای ممنوعه و غیر شکار بلامانع است ،به همین دلیل زنده فروشی هرگونه پرنده وحشی ممنوع شده است.

وی افزود:در راستای اطلاع رسانی و آگاهی کسبه،بازاریان و مراجعه کنندگان به بازارها،اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان با همکاری یگان حفاظت محیط زیست این استان اطلاعیه ویژه پرندگان مهاجری که قابل شکار و عرضه هستند را پخش کرد.

عربانی ادامه داد:در این اطلاعیه که نام و تصویر پرندگان مجاز برای شکار و عرضه در آن قید شده،از بازاریان و کسبه خواسته شده تا از عرضه پرندگان وحشی غیر مجاز و یا پرندگان مجاز بصورت زنده خودداری کنند.

وی تصریح کرد:در این اطلاعیه همچنین به جرایم مربوط به برخی تخلفات شکار یا عرضه پرندگان نیز اشاره شده است.

ایسنا منطقه گیلان