جارستان-فرماندار ماسال بر لزوم استقرار پزشکان متخصص در بیمارستان رسالت این شهرستان تاکید کرد و گفت: بیمارستان رسالت ماسال از کمبود متخصصین قلب، بیهوشی، داخلی و اطفال، ارتوپد و امکانات اورژانس و سونوگرافی رنج می برد.

، محمود قاسم نژاد در جلسه ی بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان رسالت ماسال با بیان اینکه این بیمارستان از کمبود متخصصین قلب، بیهوشی، داخلی و اطفال،ارتوپد و امکانات اورژانس و سونوگرافی رنج می برد، افزود: در صورتی که کمبودپزشک متخصص در این بیمارستان مرتفع شود می توان به بهبود شرایط درآمدی بیمارستان و رفع مشکلات مالی آن امیدوار بود.

وی با تشکر از پی گیری های نماینده ی شهرستان در خصوص مسائل و مشکلات بیمارستان،گفت: تلاش نمایندگان مناطق محروم در برقراری مجدد حق ویژه و مشوق های حضور متخصصین در مناطق محروم می تواند راهگشای این مشکل باشد.

فرماندار ماسال همچنین با تبریک انتصاب رئیس جدید بیمارستان رسالت ماسال گفت: حل مسائل و مشکلات بیمارستان رسالت ماسال نیازمند پی گیری مستمر رئیس جدید بیمارستان و همراهی دانشگاه علوم پزشکی استان است.

نماینده ی مردم شهرستان های ماسال، تالش و رضوانشهر نیز در این نشست با بیان اینکه باید به بیمارستان های مناطق محروم به طور ویژه توجه شود، افزود: باید مشوق های لازم جهت حضور پزشکان متخصص درمناطق محروم در نظر گرفته شود که در این زمینه با وزیر بهداشت و درمان مذاکراتی انجام شده است.

محمود شکری با اشاره به مشکل کمبود آمبولانس اورژانس بیمارستان گفت: با پیگیری های صورت پذیرفته مسئولان بهداشت و درمان در خصوص ارتقای امکانات خودرویی اورژانس شهرستان قول مساعد داده اند

منطقه گیلان