جارستان-اسناد و عکس‌های قیام جنگل از سال ۱۳۹۲ در خانه موزه میرزا کوچک‌خان جنگلی به نمایش گذاشته شده بود که در آستانه شهادت میرزا به دستور شهرداری رشت این خانه‌موزه خالی از آن اسناد شد.

 یکی از نقاط تاریخی رشت، خانه میرزا کوچک خان جنگلی است که این محل در سال ۱۳۸۱ توسط شهرداری خریداری شد؛ شهرداری در سال ۸۱ بعد از خرید خانه میرزا، آن را تخریب کرده و با مصالح جدید و نقشه‌ای که وجود داشت، آن را بازسازی کرد. بازسازی تا سال ۸۴  طول کشید. بعد از بازسازی این محل تا سال ۸۹ در اختیار بنیاد پژوهشی میرزا کوچک بود؛ در این محل کتابخانه تخصصی میرزا و نهضت جنگل وجود داشت؛ ضمن اینکه از طبقه دوم آن به عنوان سالن‌های همایش استفاده می‌کردند.

از سال ۹۲ شهرداری، خانه میرزا را تبدیل به خانه موزه کرد که «مهران اشراقی» طی قراردادی با شهرداری موزه را راه‌اندازی کرد؛ یکی از اقدامات وی برای خانه موزه میرزا، این بود که عکس‌های مربوط به نهضت جنگل را در ابعاد بزرگتر و بدون دخل و تصرف در تصویر، چاپ کرد. در طبقه اول این محل، اسنادی دوران نهضت جنگل، نامه‌ها، اعلامیه‌ها و اخطاریه‌ها که حکومت مرکزی به مردم می‌داد و همچنین شب‌نامه‌هایی که توسط حکومت جنگل به مردم داده می‌‌شد را ارائه شده بود.

با توجه به اینکه خانواده میرزا بعد از شهادتش خانه را ترک کرده بودند و میرزا هم ازدواج نکرده بود، وسایل و لباس‌های آنها در دسترس نبود؛ بر همین اساس و برای بازسازی شرایط زندگی آن دوران، مهران اشراقی اقدام به خریداری تعدادی از وسایل قدیمی از جمله چراغ‌هایی که سربازان روس و انگلیس به دست می‌گرفتند، چراغ‌های خوراک‌پزی، ظروف و همچنین اسلحه کرد.

از طرفی دیگر اشراقی به جمع‌آوری بیش از ۱۸۰ سند در خانه میرزا پیرامون نهضت جنگل کرد که وی این اسناد را از مرکز اسناد ایران جمع‌آوری کرده بود. از دیگر کارهای وی جمع آوری ۶۰ قطعه عکس از نهضت جنگل بود که تصاویری از میرزا و یارانش و احمد کسمایی و خالو قربان دیده می‌شد.

با توجه به اهمیت نگهداری و نمایش اسناد قیام جنگل برای عموم مردم، در آستانه شهادت میرزا کوچک خان جنگلی شنیده‌ها حاکی از آن است که خانه میرزا از آن همه اسناد و عکس‌هایی که توسط مهران اشراقی جمع‌آوری شده بود، خالی شده است.

به گفته یک منبع آگاه از سال ۹۲ مردم توجه خاصی به این خانه موزه داشتند؛ اما شهرداری رشت از مهر ماه سال جاری دستور تخلیه خانه موزه میرزا کوچک‌خان جنگلی را می‌دهد که این مسئله بی‌تدبیری مسئولان را نشان می‌دهد.

 خبرگزاری فارس،