2021/May/09 | ۱۳۰۰/۰۲/۱۹
اخبار ویژه
تبلیغات

تقلب حرفه ای به سبک دانش آموز چینی

جارستان-تقلب حرفه ای به سبک دانش آموز چینی تقلب حرفه ای دانش آموز چینی در کنکور که توسط ناظران حرفه ای امتحان کشف شد . تقلب خصلت برخی انسان هاست که در تمام دنیا به شیوه های متفاوت دیده میشود و دانش آموزان هر کشوری ابداع کننده نوعی تقلب جدید و به روز هستند . تقلب […]

جارستان-تقلب حرفه ای به سبک دانش آموز چینی تقلب حرفه ای دانش آموز چینی در کنکور که توسط ناظران حرفه ای امتحان کشف شد .

تقلب خصلت برخی انسان هاست که در تمام دنیا به شیوه های متفاوت دیده میشود و دانش آموزان هر کشوری ابداع کننده نوعی تقلب جدید و به روز هستند .

تقلب دانش آموز

تقلب

دانش آموز چینی در اقدامی به روز و با استفاده از تکنولوژی روز دست به تقلب جالب توجهی زد که در نوع خود بی سابقه بوده است .

تقلب دانش آموز چینی با استفاده از دوربین در عینک و گیرنده سکه ای در جیبش تقلبی به روز و با تکنولوژی را انجام داده است که در نوع خود قابل توجه بوده است .

این دانش آموز متقلب عینکی داشت که جلوی آن یک دوربین وصل شده بود و با نگاه کردن به سوالات تصویر را به بیرون ارسال میکرد.
پس از آن، شخصی بیرون از محل برگزاری امتحان، تصویر سوال را میدید و جواب آن را با گوشی کوچکی که در قسمت دسته عینک تعبیه شده بود، برای دانش آموز میخواند. گیرنده این فرستنده در یک سکه تعبیه شده بود و دانش آموز این سکه را در جیبش گذاشته بود.

تقلب دانش آموز

تقلب دانش آموز چینی

البته ناظران جلسه هم آموزش های پیشرفته ای را دیده بودند و توانستند مچ این دانش آموز را بگیرند .

اولی ها