جارستان-ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ که ازدواج کرده و دو فرزند دارد در زمان بدی سوتی جالبی داد تا مضحکه کاربران شود .

سوتی ایوانکا ترامپ

ایوانکا ترامپ

سوتی دختر دونالد ترامپ به سن پسرش برمیگردد و زمانی که ایوانکار ترامپ از ۸ ماهه شدن پسرش خوشحال است .

ایوانکا ترامپ Ivanka Trump که قصد داشت در یک پیام توئیتری ۸ ماهگی پسرش را تبریک بگوید گفت تولدت مبارک .

همین جمله کافی بود تا کاربران هجوم خود را به این سوتی نشان دهند و همه پیگیر این موضوع باشند که آیا تولد بر اساس ماه است ؟

تبریک تولد ایوانکا ترامپ را مشاهده میفرمایید :

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

ایوانکا در تبریک تولد پسرش نوشته است :

باورم نمی‌شه امروز تئودور ۸ ماهه می‌شه! تولدت مبارک عروسک من!


واکنش کاربران به پیام توئیتری ایوانکا ترامپ را در زیر مشاهده میفرمایید :

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

این روزها تولد را ماهانه حساب می‌کنن؟

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

۸ ماه=تولد یک سالگی

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

هشت ماه؟ تولد؟

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

هشت ماه، سالگرد تولد نیست!

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

خداوند به همه ما کمک کند!

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

شاید منظور او چیز دیگه‌ای بوده!

سوتی ایوانکا ترامپ

واکنش به گاف ایوانکا ترامپ

اشتباههههههه!

منبع: اولی ها