جارستان-مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت:بازدید از مدیریت پسآب تالاب کوشیرو از اهداف سفر به ژاپن بود.

قربانعلی محمدپور،در خصوص دستاوردهای سفرش به ژاپن،گفت:یکی از بازدیدهایی مهم این سفر بازید از تالاب کوشیروی ژاپن بود که چند دهه‌ی پیش وضعیتی چون تالاب بین‌المللی انزلی داشت اما این روزها آب این تالاب حتی قابل شرب است.

وی با اشاره به اینکه امید می رود تا با اقداماتی که در حال انجام است حال تالاب انزلی بهتر شود،افزود:عمده‌ترین بازدیدهایی که از تالاب کوشیرو انجام شد بازدید از مدیریت پسماند و پسآب‌های این تالاب بود.

محمدپور با اشاره به اینکه در ژاپن مرکزی مشابه مرکز دفن زباله سراوان نیز بازدید شد،ادامه داد:البته با مدیریت پسماندی که مرکز انجام شده بود و خاکهای رسی که در مسیر شیرابه ها قرار داشت و مدیریت لازمی که انجام شده بود آلودگی ها را از آن مرکز دفن زباله پاک می کرد.

وی خاطر نشان کرد:در مجموع هدف از این سفر تبادل تجربه ها بود و در واقع نگاه مسئولین عمرانی و آموزشی را در حفاظت از محیط زیست استان ما تغییر داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه برنامه داریم پرنده نگری را در تالاب ارتقا دهیم و در حوزه گردشگری این بخش استفاه بهتری داشته باشیم،تصریح کرد:یکی دیگر از برنامه‌های مجهزکردن مراکز آموزشی استان به فنون زیست محیطی است.

وی در خصوص فعالیت‌های انجام شده توسط جایکا در گیلان گفت:جایکا به منظور ارتقای فرهنگ زیست محیطی به استان ما وارد شدند و در ۶ زیر کمیته فعالیت خوبی دارند.

وی افزود:کلنگ بازدیدکنندگان تالاب‌انزلی با همکاری جایکا به زمین زده شده است و همه این اقدامات برای این است که برنامه ریزی‌های حفاظت از تالاب،اکوتوریسم و آبخیزداری پیش برود و در مجموع حال تالاب انزلی‌مان بهتر شود.

ایسنا منطقه گیلان