به گزارش جارستان و به نقل از خزر، رضا رسولی عضو شورای شهر رشت امروز در صد و شصت و ششمین جلسه شورا با طرح این سوال که آیا باید پروژه های عمرانی تعطیل شود تا دستمزد پرسنل پرداخت گردد، گفت: باید در مورد ریشه معوقات صحبت کنیم نه اینکه هر روز شعار داده شود که حقوق کارگران و پرسنل داده نشده است.

وی با بیان اینکه حقوق پرسنل در جیب کسانی است که مدت‌ها به شهرداری بدهکارند اما حاضر نیستند پای میز مذاکره بنشینند و پشت افراد پنهان شده اند، افزود: دستمزد پرسنل شهرداری در جیب نهادهای دولتی است که مدت ها به شهرداری بدهکارند اما نیامده اند بدهکاری خود به مردم را پرداخت کنند.

در خصوص اظهارات مهندس رسولی ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

۱. هیچ کسی منکر لزوم حساب کشی از بدهکاران نیست. حسابرسی و حساب کشی عملی پسندیده است که در خصوص همه افراد به خصوص برخی اعضای شورا از جمله خود مهندس رسولی و شهردار رشت می بایست صورت بگیرد. همانطور که بارها در خصوص لزوم حسابرسی در مورد ادعاها در خصوص انحراف از بودجه وحشتناک پروژه پیاده راه تاکید شده و متاسفانه تا کنون شهرداری رشت اقدام به شفاف سازی در این خصوص ننموده است.

۲. جناب مهندس رسولی! اگرچه شکی در وصول معوقات از بدهکاران دانه درشت نیست اما مرتبط ساختن این موضوع به معوقات پرسنل زحمتکش شهرداری از جمله نارنجی پوشان آبرومند و آتش نشانان جان برکف جفایی است که در حق آنان روا می دارید. چرا آن زمان که پاداش های چندصد میلیونی به مدیران شهرداری پرداخت شد و برای راننده آقای شهردار ۱۵ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شد، نگفتید بودجه این پاداش ها در جیب بدهکاران است اما حالا مدعی آن هستید حقوق پرسنل شهرداری در جیب کسانی است که مدت‌ها به شهرداری بدهکارند؟! شاید آن زمان پاداش های مدیران شهرداری در جیب بدهکاران نبود و حالا که نوبت به پرداخت حقوق کارگران رسیده، بودجه در جیب بدهکاران دانه درشت گیر کرده است!! نکند انتظار دارید تا بودجه کارگران پرداخت نشود تا زمانی که این معوقات وصول شود!!

۳. شکی در زحماتی که جنابعالی در پارلمان محلی شورا کشیدید، نیست. اما آیا تاکنون تنها یک انتقاد از شهردار فعلی یا پیشین داشته اید؟ اگر این طور است مصداق آن را بیاورید! به اینکه شما در حمایت از شهردار، ثابت قدم هستید، ایرادی وارد نیست اما از نظر شما که وظیفه اصلی تان در شورا نظارت بر امورات شهرداری است، هیچ انتقادی تا کنون به عملکرد ثابت قدم وارد نبوده است؟!

۴. شما به عنوان نماینده مردم در شورا و نه نماینده شهردار در بین مردم، بفرمایید که علت نصب بنر در مقابل درب منزل و بعضا محل کسب افرادی که بسیار کمتر از این مبالغ به شهرداری بدهکار بوده اند، چیست؟ چرا این افراد که شما نماینده آن ها هم هستید، باید فشار روانی ناشی از نصب بنر در مقابل درب ورودی ساختمانشان را تحمل کنند اما شهردار مورد حمایت شما حتی در معرفی بدهکاران دانه درشت از نام مختصر آن ها به دلیلی که خود آن را “شانیت موضوع” می خواند، اجتناب می ورزد. نکند در مجموعه شهرداری هر چه میزان بدهی بیشتر باشد، شانیت بدهکاران هم بیشتر است؟