جارستان:مدیریت شهری عبارت است از فعالیت علمی و منطقی در جهت رسیدن به هدف های مورد توجه جوامع شهری . مدیریت شهری نیازمند آشنایی کامل به نقاط قوت و ضعف هر جامعه میباشد تا بتواند نقاط مثبت آن را پایدار سازد و گسترش دهد و نقاط منفی آن را بهبود بخشد و به حداقل برساند. یک شهردار باید خود را مدیر شهر بنامد نه مدیر شهرداری…. مسأله،ارتقای قابلیت ها و توانمندی های شهر و شهر نشینان است. شهر باید مکانی برای ایجاد پویایی و توسعه فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و زیست محیطی باشد که در این راستا موجب فراهم نمودن فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه جمعیت بومی و غیر بومی آن شهر خواهد شد .

در بحث مدیریت شهری بایدتصمیم گیری ها به گونه ای باشد که اولویت ها در نظر گرفته شود اولویت بندی در اجرای صحیح و بی نقص پروژه ها بسیار مهم است. برای اجرای هر پروژه مسئله زیر ساخت ها نقش اساسی دارد . نداشتن زیر ساختار مناسب در اجرای هر پروژه آن را بی اثر و خنثی میسازد و باعث اختلال در دیگر مسائل شهری میشود ،بحث هزینه های مترتبه آن  نیزکه بماند!

مبحث نظارت وارزیابی بر عملکردها بسیار مهم بوده زیرا یک مدیر شهری از بودجه عمومی وبیت المال برای خدمات دهی به شهربهره مند می شود و میبایست در پایان کار هر پروژه گزارش کاملی از هزینه در هر ردیف بودجه را بطور شفاف به جامعه ونهاد ناظر یعنی شورای شهر منعکس کند به هر حال کنترل ونظارت دقیق وپس از آن ارزیابی عملکردها، برخی نقاط ضعف و قوت آن را نشان میدهد ومدیران موفق را از سایر مدیران متمایز میسازد .

به امید ایجاد محیطی راحت تر ، آسان تر، دلپزیرتر و لذت بخش تر برای مردم عزیز .