جارستان. بازی تیم سپیدرود رشت و اکسین البرز به علت نا مساعد بودن شرایط جوی لغو شد. زمان برگزاری به روز بعد موکول گردید. بنا به گزارش خبرنگار جارستان وجود برف بر روی زمین ورزشگاه عضدی که با وجود تلاش مسولان جهت  برف روبی و برگزاری مسایقه و در مجموع نرسیدن زمین به شرایط  مطلوب برای برپایی مسابقه فوتبال لغو به روز بعد موکول شد.