جارستان- – تصویر بارش برف پاییزی در کلانشهر رشت را نشان می دهد

ایرنا – رشت