جارستان-سارقان مسلح به بانک تجارت شعبه صدا و سیمای رشت دستبرد زدند.

منطقه گیلان،ساعت ۷ و ۲۰ دقیقه دیروز، ۲ سارق که با نقاب صورتشان را پوشانده بودند با اسلحه سرد به بانک تجارت شعبه صدا وسیما دستبرد زدند و بیش از ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد را به سرقت بردند.

این دو سارق پس از ورود به بانک و درگیری با رییس بانک و مجروح کردن وی، با سرقت پول ها بر موتورسیکلتی که فاقد پلاک بود سوار و متواری شدند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

به گزارش ایسنا