جارستان-کودک عراقی که در پیاده‌روی اربعین سال گذشته با شهید بلباسی عکس یادگاری گرفته بود، امسال در غیاب این شهید جای وی را خالی کرد.

 کودک عراقی که در اربعین سال گذشته عکس یادگاری با شهید محمد بلباسی، انداخته بود امسال جای این شهید مدافع حرم را خالی کرد.

شهید بلباسی و کودک عراقی در اربعین سال ۹۴

عکس شهید بلباسی روی پیراهن کودک عراقی در اربعین

خبرگزاری فارس،۹۵